Medal im. Prof. Wacława Szuberta          

 

Medal, przyznawany od 1999 r. do 2015 r. przez Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN,  

a od 2016 r. przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk,

nadawany jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk o pracy i polityce społecznej   

oraz osiągnięcia praktyczne w tych dziedzinach.

 

Kapituła Medalu

Wiceprezes nadzorujący prace Wydziału I PAN - Przewodniczący Kapituły

dr hab., prof. Bożena BALCERZAK-PARADOWSKA

prof. dr hab. Marta JUCHNOWICZ

prof. dr hab. Józef ORCZYK

prof. dr hab. Aleksy POCZTOWSKI

prof. dr hab. Małgorzata SZYLKO-SKOCZNY

prof. dr hab. Zenon WIŚNIEWSKI

dr hab., prof. Jan WOJTYŁA - Wiceprzewodniczący


Uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem o nadanie Medalu przysługuje:

- radom wydziałów szkół wyższych i placówek naukowych,

- poszczególnym Komitetom Polskiej Akademii Nauk,

- członkom Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej.

 

Wnioski należy składać do dnia 31 października każdego roku na adres Komitetu.

 

 

Odznaczeni:

        2018 r.
prof. Józefa Hrynkiewicz
prof. Bogusława Urbaniak

        2017 r.
prof. Maciej Żukowski

        2016 r.
prof. Marek Bednarski
prof. Barbara Szatur-Jaworska

        2015 r.
prof. Marta Juchnowicz

        2014 r.
prof. Małgorzata Szylko-Skoczny

       2013 r.
prof. Elżbieta Kryńska
prof. Zenon Wiśniewski

        2012 r.
prof. Danuta Graniewska 

        2011 r.
prof. Bożena Balcerzak-Paradowska
prof. Danuta Koradecka
prof. Jan Wojtyła
        2010 r.
prof. Wojciech Muszalski
prof. Zdzisław Sadowski
        2009 r.
prof. Janusz Witkowski
prof. Michał Seweryński
Firma IBM Polska
        2008 r.
dr Leszek Ploch
prof. Robert Rauziński
        2007 r.
prof. Leon Dyczewski
prof. Aleksy Pocztowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
        2006 r.
prof. Józef Orczyk
pan Piotr Pawłowski
Firma ComputerLand
        2005 r.
prof. Stanisława Golinowska
prof. Eugeniusz Kwiatkowski
prof. Alojzy Melich
prof. Jolanta Supińska
        2004 r.
prof. Adam Kurzynowski
prof. Janusz Meller
Firma PTK Centertel Sp. z o.o.
        2003 r.
prof. Mieczysław Kabaj
prof. Tadeusz Kowalak
prof. Alicja Sajkiewicz
pan Jerzy Owsiak
         2002 r.
prof. Jan Danecki
prof. Stanisława Borkowska
pani Anna Kozińska - Dyrektor Departamentu ZZL BRE Bank
        2001 r.
prof. Lucyna Frąckiewicz
prof. Zofia Morecka
pan Marek Kotański
ks. Arkadiusz Nowak
        2000 r.
prof. Witold Nieciuński
prof. Tadeusz Zieliński
pan Jerzy Kerszke - Dyrektor Departamentu Kadr NBP
        1999 r.
prof. Antoni Rajkiewicz
prof. Andrzej Tymowski