Medal im. Prof. Wacława Szuberta

        

 

Medal, przyznawany od 1999 r. do 2015 r. przez Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN,  

a od 2016 r. przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk,

nadawany jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk o pracy i polityce społecznej   

oraz osiągnięcia praktyczne w tych dziedzinach.

 

Kapituła Medalu

Wiceprezes nadzorujący prace Wydziału I PAN - Przewodniczący Kapituły

dr hab., prof. Bożena BALCERZAK-PARADOWSKA

prof. dr hab. Marta JUCHNOWICZ

prof. dr hab. Józef ORCZYK

prof. dr hab. Aleksy POCZTOWSKI

prof. dr hab. Małgorzata SZYLKO-SKOCZNY

prof. dr hab. Zenon WIŚNIEWSKI

dr hab., prof. Jan WOJTYŁA - Wiceprzewodniczący


Uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem o nadanie Medalu przysługuje:

- radom wydziałów szkół wyższych i placówek naukowych,

- poszczególnym Komitetom Polskiej Akademii Nauk,

- członkom Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej.

 

Wnioski należy składać do dnia 31 października każdego roku na adres Komitetu.

 

 

Odznaczeni:

2017 r.

prof. Maciej Żukowski

2016 r.

prof. Marek Bednarski

prof. Barbara Szatur-Jaworska

2015 r.

prof. Marta Juchnowicz

2014 r.

prof. Małgorzata Szylko-Skoczny

2013 r.

prof. Elżbieta Kryńska

prof. Zenon Wiśniewski

2012 r.

        prof. Danuta Graniewska

2011 r.

prof. Bożena Balcerzak-Paradowska

prof. Danuta Koradecka

prof. Jan Wojtyła

2010 r. 

prof. Wojciech Muszalski                       

prof. Zdzisław Sadowski

2009 r.

prof. Janusz Witkowski

prof. Michał Seweryński

Firma IBM Polska 

 2008 r.

dr Leszek Ploch

prof. Robert Rauziński

 2007 r.

prof. Leon Dyczewski 

prof. Aleksy Pocztowski 

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

2006 r.

prof. Jozef Orczyk

Pan Piotr Pawłowski

Firma ComputerLand 

2005 r.

prof. Stanisława Golinowska

prof. Eugeniusz Kwiatkowski

prof. Alojzy Melich

prof. Jolanta Supińska 

 2004 r.

prof. Adam Kurzynowski

prof. Janusz Meller

Firma PTK Centertel Sp. z o.o. 

 2003 r.

prof. Mieczysław Kabaj

prof. Tadeusz Kowalak

prof. Alicja Sajkiewicz

Pan Jerzy Owsiak

2002 r.

prof. Jan Danecki

prof. Stanisława Borkowska

Pani Anna Kozińska - Dyrektor Departamentu ZZL BRE Bank 

 2001 r.

prof. Lucyna Frąckiewicz

prof. Zofia Morecka

Pan Marek Kotański

ks. Arkadiusz Nowak

2000 r.

prof. Witold Nieciuński

prof. Tadeusz Zieliński

Pan Jerzy Kerszke - Dyrektor Departamentu Kadr NBP 

 1999 r.

prof. Antoni Rajkiewicz

prof. Andrzej Tymowski